Dünyada En Yaygın Dinler ve Bu Dinler Hakkında Önemli Bilgiler

Dünyada En Yaygın Dinler ve Bu Dinler Hakkında Önemli Bilgiler, OkuGit.Com - Tarih, Güncel, Kadın, Sağlık, Moda Bilgileri Genel Bloğu

Dünyada En Yaygın Dinler ve Bu Dinler Hakkında Önemli Bilgiler

İnsanların birçoğu din faktörünü, günlük yaşam içerisindeki hayati faktörü etkileyen bir olgu olarak görmüştür. Dünya üzerindeki pek çok coğrafyada, farklı kültür çerçevesinde kendini gösteren çeşitli dinler bulunmaktadır. Ancak temel olarak ülkelere göre en yaygın dinler kendi içerisinde şu şekilde ayrılmaktadır;

  • İbrahimî dinleri: İslamiyet, Musevilik, Hristiyanlık, Bahai gibi pek çok dini kapsamaktadır.
  • Hindu dinleri: Hinduizm dini, Sihizm, Budizm ve Jainizm gibi dinler de Hindu dinleri kapsamında değerlendirilen dinlerdir.

Dünya üzerinde en yaygın dinleri ve bu dinler hakkında önemli bilgileri daha yakından inceleyelim.

1-Hristiyanlık İnancı

hristiyanlik 300x144 - Dünyada En Yaygın Dinler ve Bu Dinler Hakkında Önemli Bilgiler

Dünya üzerinde Hristiyanlık inancına bağlı olan ve inanan kişi sayısı, 2,3 milyardır. Hristiyanlık dini, temelde Hz.İsa’nın öğretilerinden yola çıkılmış ve 2.000 yıl öncesine dayalı bir dindir. Hristiyanlık inancı, Yahudilik inancından evrimleşmiş olan bir dindir. Hristiyanlık inanışı, bilhassa misyonerlerce yapılan çalışmalar neticesinde Dünya üzerindeki pek çok coğrafya’ya yayılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda ise kutsal sayılan yaygın dinler arasında Hristiyanlık, günümüz dünyasında en yaygın din olarak kabul edilmiştir.

2-İslamiyet İnancı

islamiyet 300x200 - Dünyada En Yaygın Dinler ve Bu Dinler Hakkında Önemli Bilgiler

Dünya üzerinde İslamiyet dinine inanan insan sayısı 1,8 Milyardır. Günümüz dünyasında inanılan en çok 2. din kapsamında olmasının sebebi ise 7. Yüzyılda HZ. Muhammed tarafından Mekke’de yayılan din olmasıdır. İslamiyet inancının temelinde tevhid inaçları yatmaktadır. Tevhid inancı kavramında ise Allah’ın eşi benzerinin olmayışı, varlığına ve birliğine inanmak anlamı taşımaktadır. Müslüman kavramı da, Allah’a teslimiyet gösterip iman eden ve inanan anlamına gelmektedir.

3-Hinduizm İnancı

hinduizm 300x205 - Dünyada En Yaygın Dinler ve Bu Dinler Hakkında Önemli Bilgiler

Yeryüzünde Hinduizm inancına bağlı olan kişi sayısı, 1.1 milyardır. Hinduizm inancına en fazla bağlı olan ve Hinduizm’in yaygın olarak inanıldığı ülkeler, Güney Asya, Hindistan, Endonezya, Nepal gibi ülkeleridir. Dinler ve inanışlar listesindeki Hinduizm inancında, Hindistan nüfusunda yaklaşık %80’i kendilerini Hindu diye tabir etmektedir. Hinduizm inanışının kesin olarak ne zaman başlamış olabileceğine dair bilgiler mevcut olmasa da yaklaşık 4.000 yıl öncesinde de bu inanışın olduğu tahmin edilmekte. Nesilden nesile aktarılan bu dini inanış temelde, bütün dinleri Tanrı’ya ulaşmak için geçerli bir yol olarak görmekte. Hinduizm inanışının ‘Kutsal Veda’ öğretileri bulunmakta olup vahiy ile gelen Tanrıların sözünün olduğuna inanılmaktadır.

4-Budizm İnancı

budizm 300x200 - Dünyada En Yaygın Dinler ve Bu Dinler Hakkında Önemli Bilgiler

Dünyada Budizm inancına inanan kişi sayısı ise 500 milyondur. Budizm inancının tarihi, yaklaşık 2.500 yıl öncesine kadar dayanmakta. Budizm’de, Buda diye bilinen ‘Guatama Buddha’ öğretileri ön plandadır. Dünyada en yaygın din olarak kabul edilen bir diğer inanışta Budizm öğretilerinin 2 farklı öğretisi bulunmaktadır.

  1. Vairayana Budizm öğretisi: Nepal, Hindistan ve Tibet’te yaygındır.
  2. Zen Budizm öğretisi: Çin ve Japonya’da yaygın bir öğretidir.

Budizm’in ana öğretilerinde, sevgi ve ahlaka dayalı, şiddet içermeyen bir yaşam biçimi ön plandadır. Karma ve meditasyon kavramları ise Budizm inanından gelmektedir.

5-Şintoizm İnancı

Sintoizm 300x161 - Dünyada En Yaygın Dinler ve Bu Dinler Hakkında Önemli Bilgiler

Dünya üzerinde yaygın dinler kapsamında değerlendirilen Şintozim dinine inanan kişi sayısı 104 milyondur. Şintoizm inancının başlangıç yılı, 8. Yüzyıla dayanmaktadır. Şintoizm dini, Japonya’dan çıkmış ve Japonya’da yaygın bir halde inanılan bir dindir. Bunun en belirgin örneği, Japonya’da yaklaşık 80.000 adet Şintozim mabedinin olmasıdır. Yaygın dinler kapsamında değerlendirilen çok tanrılı Şintozim felsefesi, insanın iç dünyasındaki saflıktan ileri geldiğini savunmaktadır.

6-Sihizm İnancı

sihizm 300x183 - Dünyada En Yaygın Dinler ve Bu Dinler Hakkında Önemli Bilgiler

Yeryüzünde bu inanışa bağlı olan kişi sayısı 25 milyondur. Sihizm inancı, 500 yıl öncesine dayalı olup Hindistan’dan çıkan tek tanrılı inanış biçimidir. Sihizm öğretilerinin temeli, iyi ve saf ahlâka dayanmaktadır. Bu öğretiler, tüm insanların kardeşliğini savunan ve yaşamakta olan hiçbir canlının zarar görmemesi gerektiğini savunan bir inanıştır.

7-Musevilik İnancı

musevilik 300x168 - Dünyada En Yaygın Dinler ve Bu Dinler Hakkında Önemli Bilgiler

Dünya üzerindeki en yaygın dinler kapsamında olan bir diğer inanış ise Musevilik inancıdır. Musevilik dinine inanan kişi sayısı, 14 milyondur. Dünyada en yaygın dinler listesi arasında değerlendirilen Musevilik dini, İsrail’de yaygın olarak inanılan bir dindir. Musevilik inanıcının başlangıç yılı, M.Ö (Milattan Önce) 8. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Musevi kutsal günler ve dini bayramları, oruç günleri İbrani takvimine göre düzenlenmiştir. Musevi inanış disiplin temel kutsal günleri, haftanın 7. günü Şubat ayında yapılmaktadır. Şubat’ta yapılan bu günde, bireyin dünya kaygı ve tasalarını bir kenara bırakıp Tanrı’ya ibadet edip kendi maneviyatını güçlendirmesi beklenmekte.

8-Taoizm İnancı

taoizm 300x169 - Dünyada En Yaygın Dinler ve Bu Dinler Hakkında Önemli Bilgiler

Dünya üzerinde bu inanışa sahip 12 milyon insan bulunmaktadır. Taozim inancı, 2.000 yıl öncesinde Çin’de doğmuş olan bir dindir. Taozim inanışının temelinde, metafizik bulunmaktadır. En yaygın dinler kapsamında değerlendirilen Taoizm dini felsefesi, varlıktan önce yokluğa, yokluktan önce Tao vardır demiştir. Yani Tao inanışı, varlık nedenini doğaya bağlamaktadır. Bu bağlamda her şeyin sebebinin de çaresinin de doğada bulunduğunu ve insanın ancak ve ancak doğaya yönelmesi ile iç huzurunu bulabileceğini varsayar.

9-Konfüçyüsçülük İnancı

Konfucyusculuk 300x200 - Dünyada En Yaygın Dinler ve Bu Dinler Hakkında Önemli Bilgiler

Konfüçyüsçülük dinine yeryüzünde inanan kişi sayısı, 7 milyondur. Konfüçyüsçülük inancı, K’ong öğretisi kapsamında ilerlemiş olup bu inancın temeli, M.Ö 5.Yüzyılda atılmıştır. Konfüçyüsçülük dini, Çin ülkesinde en yaygın din olarak inanılmaktadır. Aynı zamanda bu din, yüzyıllarca sürmüş olan ‘Çin İmparatorluğu’nun resmi olarak kullandığı bir din idi. Dünya dinleri kapsamında yer alan Konfüçyüsçülük inancı, yakın zamana kadar Çin ülkesindeki okullarda zorunlu eğitim dersi olarak verilmekte idi. Konfüçyüsçülük inancının ana öğretisi, iyi ameller ve insan ahlaklığının ağırlığı çerçevesinde ilerlemektedir. Batının bazı kaynakları, hükümetlerin inanış biçimini uzun yıllar boyunca devam ettirmesi ve desteklemesi bakımından Konfüçyüsçülük inancını, devlet dini olarak görmekte. Dinsel törenler kapsamında ise insanlara, toplumsal nitelikli roller verilerek insanların harmonik şekilde düzene girmeleri sağlanmakta.

Cainizm

Cainizm 300x185 - Dünyada En Yaygın Dinler ve Bu Dinler Hakkında Önemli Bilgiler

Cainizm dininde tanrı inancı yoktur. Kökenleri Güney Asya’ya dayanmaktadır. Kurucusu Mahavir’dir. Bu inanca göre tüm sanlılar eşittir ve hiçbir canlıya zarar verilmemelidir. Cainizm inancının Ain Agamaları Sidantalar adında kutsal metinleri vardır.

(Visited 104 times, 1 visits today)
Admin

Admin

Yorum Yazabilirsiniz

%d blogcu bunu beğendi: