İlluminati Nedir?

İlluminati Nedir?

İlluminati Nedir?

İlluminati, çoğul bir sözcüktür, esasen latince illuminatus olarak söylenmekte olup Türkçe anlamı ise “aydınlanmışlar” dır. Mazideki adı ise “Bavyeralı İlluminati” olarak bilinir. Hükümetleri yönetebilmek özellikle kötüye kullanmak için Aydınlanma çağında, Mayıs 1776 yılında kurulmuş bir topluluktur. Günümüz İlluminati’sinin; zihin kontrolü yapmak koşuluyla başta hükümetlere, kurum ve kuruluşlara hükmettiği söylenir. Hedefledikleri Yeni Dünya Düzenini sağlamak adına hareket ettiği düşünülen örgütün, monarşik devlet yapılarını yıkmak, dinî inanışları tamamıyla sonlandırmak, ulus devlet kavramını yok edip milliyetçilik duygularını ortadan kaldırmak, sosyal düzeni sil baştan kurgulamak istediği öne sürülen; fakat çalışmaları ve faal olduğu henüz tam manasıyla ispat edilememiş ezoterik bir yapılanmadır.
Bilinen en kesin bilgilerden biri, Adam Weishaupt’ın İlluminati topluluğunun kurucusu olduğudur.

İlluminati’nin Tarihi

İllumunati Mayıs 1776 yılında Yukarı Bavyera’nın Ingolstadt Üniversitesi kilise hukuku profesörü olan filozof Adam Weishaupt ve beş diğer kişininin yardımıyla Almanya’da faaliyetlerine başladı. Aydınlanma Çağı özgürlük düşüncesini esas kabul etmiş üyelerden meydana gelen topluluk, masonluğu örnek almıştı.

Kuruluş aşamasında İlluminati üyeleri gizli bir toplantıda özel bir yemin ettiler ve üstlerine daima bağlı kalacaklarına dair anlaşma yaptılar. Üyelerden her biri farklı masonik derecelere sahiptir. Sınıflar üç ana gruba bölündü ve zaten üyesi bulundukları Mason locası normal üyeliklerini sonlandırdılar. Brunswick dükü Ferdinand, bir diplomat olan Franz Xaver von Zwack ve daha pek çok ünlü, zengin, entelektüel ve devlet adamı gruba üye oldular. İllimunati’nin değişik Avrupa ülkelerinde dernekleri açıldı ve on yıl sonunda yaklaşık 2000 üyeye sahip oldular. Ayrıca örgüt edebiyatçılardan Wolfgang von Goethe, Johann Herder ve Gotha’yla Weimar düklerinin de dikkatini çekti.

1780 li yıllarda, Karl Theodor Bavyera’nın yöneticisi olmuştu. Theodor bir aydınlanma ve mutlakiyet yanlısıydı. Kendi döneminde İlluminati ve diğer tüm ezoterik toplulukları yasakladı. 1785 yılında hükümet tarafından yayınlanan bildiri, grubun dağılmasına sebebiyet vermişti. Bu dönemde Weishaupt Bavyeradan ayrılmıştı. Topluluğa ait yazışma, dokümanlar ve belgeler toplatılarak aynı dönem yayınlatılmıştı. Kuruluşa dair bilgiler bu yayınlardan geliyor.

Popüler Kültüre Olan Etkileri

Son yıllarda İlluminati’yle alakalı olduğu düşünülen çok fazla sembolün, Hollywood filmleri ve Amerikan müzik kültüründe kullanıldığı düşünülmektedir. Mesela Stanley Kubrick yönetmenliğini yaptığı “Eyes Wide Shut” filminin, şimdiye dek yapılmış en detaylı İlluminati deşifresi olduğu kabul ediliyor. Filmde yalnızca örgüt ritüellerine ve semiyolojisine hakim olanların anlayacağı türlü göndermelerin olduğu kabul edilir.

Popüler müzikteyse Madonna, Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, Jay Z ve Kanye West gibi oldukça meşhur şarkıcılar klip çekimlerinde İlluminati’ye has sembolleri kullandıkları görülmüştür. Sıkça kullanılan semboller arasında; piramitler, tek göz işareti, üçgen ve güneş sembolü vardır.

İlluminati Kartlarının Anlamı…

Bu kartlar 1995 senesinde ortaya çıktı. İllumunati kartlarında pek çok gizli bilgi olduğu kabul edilir. Mesela ikiz kule saldırıları iddialara göre kartlarda önceden resmedilmiş. Yine Japonya’da meydana gelen büyük depremde aynı şekilde kartlarda resmedilmiş. İlluminati topluluğunun yapacağı eylemleri önceden resmettiği yönünde bazı inanışlar vardır.

Topluluk İdaresi Ne Şekilde Yürütülüyor?

İlluminati örgütünün temel amaçlarından biri sürekli güç sahibi olabilmektir. Bu şekilde geleceği yönlendirebileceklerini düşünürler. Geçmiş yıllar dikkate alındığında Illuminati örgütüyle alakalı ilginç bazı detaylara rastlamak mümkün. İllimunati’nin üst kademesinde bulunan yönetim grubunun her yıl toplandıkları ve önemli bazı kararlar aldıkları bir yer var ve buraya “Yuvarlak Masa” ismini vermişler. Buna bir konsey de denilebilir. Topluluğun tüm bu işleri yapabilmesi için çok fazla maddi kaynağa ihtiyacı bulunur. Bunu da aralarına aldıkları aşırı zengin ve ünlü insanlardan elde ediyorlar. Toplulukta bulunan bazı kişilerin anormal büyüklükte servet sahibi oldukları söylenir.

İlluminati Örgütünün Kullandığı Bazı Semboller

İlluminati örgütüne has bazı simge ve semboller şunlardır diyebiliriz:

1) Baphomet: Tapınak şövalyesi tanrısı olarak bilinir. Aynı anda Illuminati sembollerinden de biridir. Keçi kafalı, kanatları olan, üst kısmı dişi altı erkek olan bir görüntüsü vardır.

2) 666 Sayısı: Şeytan ve satanizm sembolü gibi anlamlara gelir. Bununla birlikte 666 sayısı, İlluminati’nin sembollerinden biridir.

3) Pentagram İşareti: Satanist bir sembol olarak kabul edilen Pentagram aynı anda illuminati sembolü olarak da kullanılır. Uzak tarihte çok değişik manada kullanılmıştır; bu işaretin neyi ifade ettiği konusunda net şet söylemek doğru olmaz ancak bazı kaynaklarca üst köşesi insanın ruhunu, öteki köşelerse su, hava, ateş ve toprağı sembolize eder. Bu kesin değildir fakat yine de bazı kaynaklar buna bu şekilde bir anlam yüklerler.

4) Tek göz ve piramit şekilleri: İkisi aynı anda kullanılabileceği gibi ayrı ayrı da kullanılabilir. Sonuçta ikisi de illuminati sembollerindendir. Mısır’ın en büyük piramidi Keops’a benzetilir. Sembolü illuminati üyesi bazı sanatçılar tarafından bilinçaltı etkisi yaratabilmek için sahne dekorasyonlarında ve kıyafetlerinde kullanıldıkları söylenir.

İlluminati Hakkında Bazı Komplo Teorileri…

İlluminati topluluğu, konuyla ilgili fazlaca araştırma yapmış ve kitap yazmış ünlü bazı yazarların da ifade ettiğine göre hâlâ aktif olan bir örgüt. Çok sayıda teoride dünya üzerindeki pek çok siyasi, askeri ve ekonomik hadisenin sorumlusu olarak ezoterik bir yapılanma olan İlluminati gösterilir. Komplo teorisi uzmanlarınca çoğu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İlluminati’ye aracısız ya da dolaylı yollarla hizmet etmiş ve etmektedirler. İlaveten pek çok ünlü çizgi filmde bilinçaltına hitap eden mesajlarla beyinlerin yıkandığı iddia ediliyor. Myron Fagan, Waterloo Muharebesinin, Fransız İhtilalinin, John F. Kennedy suikastinin bu örgütün işi olduğunu ifade etmektedir. 1796 ile 1799 yılları içinde yayımlanan Augustin Barruel’in bazı kitaplarında da İlluminati topluluğunun hâlâ faaliyette olduğu ve Fransız İhtilalinin de mimarı oldukları türden global düzeyde komplo teorileri ileri sürülmüştür.

Admin

Admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir