İzafiyet Teorisi Nedir ?

İzafiyet Teorisi Nedir ?, OkuGit.Com - Tarih, Güncel, Kadın, Sağlık, Moda Bilgileri Genel Bloğu

Albert Einstein’ın 1905′de yayınlandığı İzafiyet Teorisi o dönemde bir devrim yaratmıştı. Peki, İzafiyet Teorisi nedir?

Özel Görelilik Kuramı bir diğer bilinen adıyla İzafiyet teorisi, Albert Einstein tarafından 1905’te Annalen der Physik dergisinde, “Hareketli cisimlerin elektrodinamiği üzerine” adlı 2. makalesinde açıklanan ve ardından 5. makalesi “Bir cismin atıllığı enerji içeriği ile bağlantılı olabilir mi?” başlıklı makaleyle pekiştirilen fizik kuramıdır. Kurama göre, bütün varlıklar ve varlığın fizikî olayları izafidir. Zaman, mekan, hareket, birbirlerinden bağımsız değildirler. Aksine bunların hepsi birbirine bağlı izafî olaylardır. Cisim zamanla, zaman cisimle, mekan hareketle, hareket mekanla ve dolayısıyla hepsi birbiriyle bağımlıdır. Einstain’dan önce İzafiyet Teorisi üzerine çeşitli araştırmalar yapılmıştır. İlk olarak Gelileo bu etkiyi gözlemlemiştir. O dönemde bu deney tekneler üzerinde uygulanmıştır. Descartes ise aynı konu üzerinde düşünen başka bir araştırmacıdır. Descartes, bir cismin, bir durum veya bir şey onu hareket etmeye zorlamadıkça ve müdahale etmedikçe hareketsiz kalacağını ya da bunun tam tersi şekilde sabit hızını koruyarak hareket eden bir cisme, başka bir gücün müdahale etmedikçe aynı hareketini sürdüreceğini aktarmıştır.

Einstein’ın teorisi, Galileo’nun Görelilik Prensibi ile doğrusal ve değişmeyen hareketinin durumu ne olursa olsun tüm gözlemcilerin ışığın hızını her zaman aynı büyüklükte ölçeceği önermesini birleştirir.Bu teorem sezgisel olarak algılanamayacak, ancak deneysel olarak kanıtlanmış birçok ilginç sonuca varmamızı sağlar. Özel görelilik teoremi, uzaklığın ve zamanın gözlemciye bağlı olarak değişebileceğini ifade ederek Newton’ın mutlak uzay zaman kavramını anlamsızlaştırır. Uzay ve zaman gözlemciye bağlı olarak farklı algılanabilir. Bu teorem, madde ile enerjinin ünlü E=mc² formülü ile birbirine bağlı olduğunu da gösterir.

İzafiyet Teorisi, tüm hızların ışık hızına oranla çok küçük olduğu uygulama alanlarında Newton mekaniği ile aynı sonuçları verir.Teoremin özel ifadesiyle anılmasının nedeni, görelilik ilkesinin yalnızca eylemsiz gözlem çerçevesine uygulanış şekli olmasından kaynaklanır. Einstein tüm gözlem çerçevelerine uygulanan ve yer çekimi kuvvetinin etkisinin de hesaba katıldığı Genel Görelilik Teoremini geliştirmiştir.

İzafiyet teorisi, günlük yaşamımızda mutlak olarak algıladığımız, zaman gibi kavramların göreli olduğunu söylemesinin yanı sıra, sezgisel olarak göreceli olduğunu düşündüğümüz kavramların ise mutlak olduğunu ifade eder. Birbirlerine göre hareketi nasıl olursa olsun tüm gözlemciler için ışığın hızının aynı olduğunu söyler. Özel Görelilik, c katsayısının sadece belli bir doğa olayının -ışık- hızı olmasının çok ötesinde, uzay ile zamanın birbiriyle ilişkisinin temel özelliği olduğunu ortaya çıkarmıştır. Özel Görelilik ayrıca hiçbir maddenin ışığın hızına ulaşacak şekilde hızlandırılamayacağını söyler.

Genelde herhangi bir gözlemci kendisinin sabit durduğuna ve etrafında hareket edenin aslında Evren’in geri kalanı olduğuna inanabilir ve her gözlemci aynı oranda haklıdır.
Hangi cismin hareket ettiğini söylemek mümkün değildir.

İkinci ilke ise; Işık hızı her gözlemci için aynıdır değişmez. Bu ilkeyi daha iyi anlayabilmek için Einstein’in İkizler Paradoksuna bakalım.

Aynı gün doğmuş ikiz kardeşleri hayal edin. Kardeşlerin dünyadaki zamanları aynıdır ve aynı yaştadırlar. Kardeşlerden birini ışık hızına yakın hızda hareket eden bir uzay gemisiyle uzaya gönderdiğimizi varsayalım; uzaya gönderilen kardeş geri döndüğünde dünyadaki ikiz kardeşini yaşlanmış bulacaktır bunun nedeni ışık hızına yaklaştıkça zamanın yavaşlamasıdır. Uzaydaki ikiz kardeş için çok kısa olan bir süre dünyadaki kardeş için çok uzun zaman sürmüştür.

Yani zaman mutlak değildir, farklı gözlemciler için farklı hızlarda akmıştır. Klasik fizikçiler için bu durum bir paradokstur ama Einstein’a göre bu durum bir paradoks değildir, içinde bulunduğumuz evrenin en temel özelliklerinden bir tanesidir.

 

(Visited 47 times, 1 visits today)
Admin

Admin

Yorum Yazabilirsiniz

%d blogcu bunu beğendi: