Kıdem ve İhbar Tazminatının Kaldırılması Cephesinde Son Durum

Kıdem ve İhbar Tazminatının Kaldırılması Cephesinde Son Durum, OkuGit.Com - Tarih, Güncel, Kadın, Sağlık, Moda Bilgileri Genel Bloğu

Kıdem ve İhbar Tazminatının Kaldırılması Cephesinde Son Durum

Kıdem ve ihbar tazminatı özel sektörde özellikle sigortalı olarak çalışan işçiler için önemli bir güvence kaynağı olmaktadır. Kıdem ve ihbar tazminatı işçinin işyerinde çalıştığı sürelere göre hak edeceği ücretleri kapsamaktadır. Dolayısıyla işveren işçiyi çıkardığı zaman kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi zorunlu olmaktadır. Kıdem tazminatının kaldırılması konusuyla ilgili olarak sürekli yeni düzenlemeler yapılmak istenmekte ve dönem dönem gündem konusunu oluşturmaktadır.

Hali hazırda mevcut sistemde geçerli olan düzenlemelere göre; kıdem tazminatının ödenebilmesi için işverenin işçiyi çıkarması baz alınmaktadır. Aynı şekilde işçinin çalıştığı sürelere göre belirlenen ihbar tazminatı da işçi çıkarıldığı zaman ödenmesi gerekir. İşçi için bu denli önemli sosyal güvence olan kıdem tazminatının kaldırılması şeklinde yapılan düzenlemeler olumsuz tepkilere yol açmaktadır. İşçiler ve işçi sendikaları, işçinin sosyal güvencesi olan kıdem tazminatının ve ihbar tazminatının ellerinden alınmasını istememektedirler. Bu yüzden kıdem tazminatının kaldırılması yönünde yapılan yada yapılacak olan düzenlemeler her zaman yakından takip edilmektedir.

Kıdem tazminatı ile ilgili yapılması istenen düzenlemeler torba yasa şeklinde bir teklifle başkanlığa sunulmuştur. Torba yasada teklif olarak sunulan yeni yapılmak istenen düzenlemelerde işçinin kıdem tazminatının kaldırılması hususuna yönelik maddeler bulunmaktadır. Yapılması istenen yeni düzenlemeyle işsizlik sigorta fonundan yapılan kesintileri arttırmak yoluna gidilmeye çalışılmaktadır. Sunulan teklifte yer alan maddeler, 25 yaş altındaki kişilerin ve 50 yaş üstündeki kişilerin çalışma şartlarının daha esnek hale getirilmesi ve buna bağlı olarak da  kıdem tazminatının ortadan kaldırılması ilgili hükümler içermektedir. Yeni düzenleme sistemi mantığına göre kıdem tazminatını kaldırarak bunu yerine emeklilik sisteminin getirilmesi hedeflenmektedir. Bu emeklilik sisteminde tamamlayıcı nitelikte bir emeklilik olmaktadır.

kidem ve ihbar tazminati1 300x156 - Kıdem ve İhbar Tazminatının Kaldırılması Cephesinde Son Durum

Yapılmak istenen yeni düzenlemeye göre; işçinin aylık olarak aldığı ücretin belirli bir kısmı bir fonda toplanacak ve daha sonra toplanan fonlarla işçinin emekli olması sağlanacak. Madde hükümlerine göre; işçinin 11 güne ait olarak belirlenen kıdem süresine ait ücret devlet fonuna aktarılacak fakat 19 günlük süreye denk gelen ücret ise işverenin ödemesi sorumluluğunda olacak. Bununla birlikte, yeni düzenlemeye göre işçi işten çıkartıldığında devlet fonuna aktarılan kıdem ücreti işçiye ödenmeyecek. İşçinin fondaki ücretini alabilmesi yaş şartına bağlanmıştır. Yani işten çıkarılan işçiler kıdem tazminatı ile  devlet fonuna aktarılan kıdem ücretlerini, 60 yaşından önce alamayacaklar. Yapılacak olan düzenleme mevcut sistemde çalışmakta olan kişileri kapsamaya yönelik tasarlanmıştır. Çünkü kanun yürürlüğe girerse, yürürlüğe girdikten sonra işe başlayacak olan kişileri etkileyecek şekilde düzenlemelere yer verilmiştir. İşçi sendikası ve işçiler tarafından olumsuz tepkilere yol açan yasa teklifinin geri çekilmesi talep edilmiştir. Böylece torba yasada yer alan kıdem, esnek çalışma saatleri konularındaki düzenlemelerin olduğu 33 ve 37. maddeler geri çekilmiştir. Bu maddeler üzerinde yeniden çalışmalar yapılacağı bildirilmiştir.

Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları

kidem ve ihbar tazminati2 300x150 - Kıdem ve İhbar Tazminatının Kaldırılması Cephesinde Son Durum

Kıdem tazminatının kaldırılması şeklinde yapılmak istenen değişikliklerle birlikte kıdem tazminatını hak etme şartlarını da bilmek gerekir. Öncelikle işçinin belirli bir işverene en az bir yıl süreyle çalışması koşulu sağlanmalıdır. Yani bir yıl çalışma süresini tamamladıktan sonra işçi kıdem tazminatı tutarını hak etmektedir. Bununla birlikte, işçi askerlik sebebiyle görevden ayrılırsa işveren kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür. Aynı şekilde kadının evlenmesi durumunda 1 yıl süre içerisinde işyerine talepte bulunarak başvurması ile birlikte, işveren kıdem tazminatını ödemek zorundadır. Eğer kişi emeklilik şartlarını tamamlamışsa, sigortadan alacağı bir emeklilik ve kıdem yazısı ile birlikte işverene başvurur. İşveren de kendisine kıdem ödemekle yükümlüdür. İşçinin ölümü durumunda da kıdem tazminatı ödemesi yapılmaktadır. Kıdem tazminat tutarının hesaplanmasında işçinin çalışmış olduğu kıdem süresi ve son aydaki aldığı brüt ücreti baz alınır. Fakat Kıdem tazminatında tavan ücret bulunmaktadır. Yani işçinin aldığı brüt ücret kıdem tazminatı tavanından fazlaysa işverenin kıdem tavanından hesaplama yapma hakkı vardır. 2020 yılında kıdem tazminatı tavanı ikinci yarıyılda 7117 lira olmaktadır. Kıdem tazminatında gelir vergisi bulunmamaktadır, sadece damga vergisi kesintisi yapılır.

İhbar Tazminatına Hak Kazanma Şartları

kidem ve ihbar tazminati3 300x169 - Kıdem ve İhbar Tazminatının Kaldırılması Cephesinde Son Durum

Kıdem tazminatının kaldırılması için yapılan düzenlemelerde ihbar tazminatının kaldırılmasıyla ilgili bir madde bulunmamaktadır. İhbar tazminatı tutarının belirlenmesi nasıl olmaktadır ? İş kanununda belirlenen ihbar tazminatında işçilerin işverene bağlı olarak çalışmış olduğu sürelere göre ihbar süreleri belli olmaktadır. İş sözleşmesini fesih etmek isteyen işveren veya işçi bunu diğer tarafa bildirirken belirli bir süreyi göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bu süreye de ihbar süresi denmektedir. Tek bir işverene bağlı olarak 6 aydan az çalışan bir işçi için ihbar süresi 2 haftadır. 6 ay ve bir buçuk yıla kadar çalışan bir işçinin ihbar süresi 4 hafta, bir buçuk yıldan 3 yıla kadar çalışan işçinin ihbar süresi 6 haftadır. 3 yıldan fazla çalışan bir işçinin ihbar süresi de 8 hafta olmaktadır. Dolayısıyla iş sözleşmesi fesih edilmek istenirken ihbar süreleri göz önünde bulundurulur. Eğer işçi ihbar süresinde çalıştırılmayacak ise ihbar tazminatının ödenmesi zorunludur. Aynı zamanda ihbar süresinden vazgeçme talebi işçiye ait olmaktadır. Yani işçi istifa ettiği zaman ihbar süresinde çalışmak istemiyorsa ihbar süresinde ki tazminat hakkından kendi isteği ile vazgeçebilir. Fakat işveren bu süreden tazminat ödemesinden vazgeçemez. İşveren işçinin ihbar süresinden vazgeçmesi için bir talepte bulunamaz. İhbar tazminatının tutarı, işçilerin çalışmış olduğu ihbar süreleri baz alınarak son ayın bordrosunda yer alan brüt ücrete göre hesaplanır.

 

(Visited 8 times, 1 visits today)
Admin

Admin

Yorum Yazabilirsiniz

%d blogcu bunu beğendi: