Necronomicon Nedir?

Necronomicon Nedir?, OkuGit.Com - Tarih, Güncel, Kadın, Sağlık, Moda Bilgileri Genel Bloğu

Necronomicon Nedir?

Ne olduğunu hakkında anlatılanlar bile ciltleri doldurmaya yetiyor.En bilinenleri ise “Ölülerin Çağrı Kitabı” ,”Ölü İsimlerin Kitabı” ,”Mısır’ın ölüler kitabı” .Yazarı Şamlı bir Araptır ve adı El Hazret(Abdul Alhazrad) ya da El Azif.Gerçek bir büyü kitabı Necronomicon. Bazılarına göre hiç var olmadığı , birileri tarafından insanları korkutmak için uydurulduğu ; bazılarına göre ise var olduğu fakat yerini kimsenin bilmediği bir kitap bu.

Yedi cilt ve 900 sayfanın üzerinde olduğu söyleniyor.M.S. 700 yılında Şam’da yazıldığı biliniyor. Orjinali insan sırt derisi üzerine, arapça ve sanskritçe dil ile yazılmış. Kitap içinde El Hazret hakkında da bilgi var. Zaten kendisi hakkında bilgileri de buradan elde ediyoruz. İskenderiye’den Pencap’a kadar dolaşmış, çok okurmuş. Onlarca dil konuşup öğrencilerine gezip dolaştığı yerleri anlatırmış. Metodları Heredot’u hatta Bruno’yu anımsatırmış.

Majikal kehanet için çağdaş araştırmacılar bilincin açılması ve güncel etkilerden kurtulmak için uyuşturucu kullanıldığını belirtiyorlar. Bunun bir formülü de ele geçirilmiş.(Yazı için kaynak topladığım yerde bu uyuşturucu maddeler verilmiş ama ben burada bunlara yer vermiyorum.)Kısacası Necronomicon bu yönden geleceği görmenin yollarını da anlatıyor. Belki bu sayede Nostradamus geleceği görebilmiştir.El Hazet’e “Çılgın Arap” da denirmiş bunun nedeni onun geleceği görmesi ve artık yaşadığı çağa uyum sağlayamaması gösteriliyor.

Yunanlı Platonist filozof Proclus (MS 410-485) , astronomi , felsefe , matematik , metafizik uzmanıydı ve kullandığı büyü yöntemleriyle Hekata adlı mitolojik tanrıyı görebildiğini yazıyordu. Proclus eski Mısır ve Kalde gizem öğretilerinden yararlanmıştı ve Proclus’un yazılarının tamamen El Hazret’in eline geçtiği ve Necronomicon’da bunları da yazdığı söylenmekte.

İşin ilginç yanı hiçbir arap kaynağında Necronomicon adı geçmiyor. Araştırmacı tarihçi İdris Şah kitabı Hindistan’da Deobound Mısır El Azhar ve Mekke’de kitabı araştırmış fakat başarılı olamamış.
1487 tarihli Latince bir belgede Dominikan Rahip Olaus Wormius imzasıyla engizisyonun ölümcül ismi Kara Papaz Torquenmada’nın İspanyol Yahudilerine zulmederken;Necronomicon’u ele geçirdiği ve İtalyanca’ya çevirttiği belirtiliyor. Wormius’a göre kitap son derece tehlikeli ve okuyan insanı etkisi altına alıyor. İçindeki bazı bölümlerin de Tevrat’ın Yaradılış Bölümü’ndeki gizli şifreli
bölümlerin açıklamaların bulunduğu ve bunları anlamanın sonucunda da insanı çıldırtacağı belirtiliyor. Wormius , kitabın bir kopyasını ele geçirmiş olmalı ki Spanheim Başrahibi Johann Trithein’a yollamış.

Wormius kitap hakkında şöyle diyor “Çeviriyi yaktım , bu Tanrı’ya küfürdü , gerçekler çok fazla ortaya çıkıyordu insanlar buna hazır değiller daha çok zaman gerekiyor…” Ama başka kaynaklar kitabın yok olmayıp Vatikan’a yollandığını yazıyor.1586’da Wormius’a ait kopya Prag’da ortaya çıktı. Ünlü İngiliz majisyeni ve büyücüsü Dr.John Dee ve asistanı Edward Kelly bu kez Necronomicon’u ele
geçirdiler.Söylendiğine göre Kelly ve Dee “Necronomancy” denen ölüleri kaldırma ayinlerine o zaman başladılar. Ama bir bomba daha vardı kitabta simya yoluyla altın yapma yöntemleri de yazıyordu.

Dr. Dee Necronomicon’u İngilizce’ye çevirip Manchester’de Christ’s College’e bıraktı. Sonra büyük kolleksiyoncu.Elias Ashmole eliyle Oxford’da Bodleian Library’de yer aldı.Şu anda Britsih Museum’da Necronomicon’un bir kopyasının bulunduğu kayıtlarında yer alıyor.

Peki bu kitabın içinde neler var ;

Tufan öncesiyle ilgili inanılmaz gerçekler var. El Hazret kaybolmuş geçmişin içyüzünü anlatırken, Tevrat’taki “Yaradılış” bölümüyle , mitolojik kaynaklar arasında kesin benzerlikler vardır. Tevrat bunları gizlemekte , bugüne kadar yapılan çeviriler aslında kutsal kitaptan çok farklıdır. Geniş ayrıntılarla geçmişin ve dinlerin kaynağının içtüzük ve planlanması anlatılıyor. İnsan ırkı, dünyadan önce başka bir yerde idi. Buna başka kürelerden gelme deniyor. Neo-Platonist inançlara göre anlatılan dünya benzeri yıldızlarda kendilerine özgü yaşam formları bulunmaktadır. Bu yaşam biçimleri kozmik hiyerarşinin evrim çizgisiyle belirlenir. Özel zamanların belirlenmesiyle ve özel semboller kullanılarak, eskilerle ilişki kurulabilir ve onlardan istenilen kozmik bilgiler alınabilir, o zaman geçmişe ve geleceğe hakim olmak mümkündür ama bu tehlikeli bir yoldur çünkü insan taşıyabileceği bilgiyi edinebilmeli ve bunun farkında olmalıdır. Ve halk bunları bilmemelidir. Dünyayı zaman zaman pozitif zaman zaman negatif güç alanları etkisi altına almaktadır. Bu güç alanı bilinçlidir ve Şeytan tanımı aslında bu negatif güç alanı ile ilgilidir. Fakat bu güç alanını besleyen gene insandır.

İnsan ırkını bu gezegende dölleyen güçler bizleri sürekli olarak gözlemektedir. Eğer onların planını temelden bozacak bir eyleme giriştiğimiz anda, müdahale edeceklerdir ve bu müdahale Eskilerin
Eskisi denen akıl almaz bir güç boyutunda gerçekleşecektir. Necronomicon’un bilinen kopyaları kayıp görünüyor. Bazı kaynaklar Adolf Hitler’in okült ilgisi sonucunda kitabın bir kopyasını ele
geçirdiğini belirtiyorlar ama sonrası bilinen bir şey Fühler’in sonu efsaneye göre Necronomicon’dan yararlanmışa benzemiyor. Dee’nin Bodlein Müzesindeki çevirisi 1934’den sonra yok oldu. Belkide Hitler’e giden kopya oydu. British Museum önceleri çalınmalardan söz ediyordu ama bunun doğru olmadığı anlaşıldı Wormius baskısı oradaydı ama nedense kataloglardan silindi ve yeraltı depolarına kaldırıldı. Hatta bir iddiaya göre değerli eşyalar klasmanına alınarak 1940’larda Kraliyet Mücevherleriyle beraber Galler’de özel bir şatoya saklanmıştı. Sonra tüm dünya kitaplıkları Necronomicon ile ilgili kaynakları ve belki de kopyaları saklamak için söz birliği ettiler. Necronomicon’un çıldırtması sanıldığı gibi değil bildiğimiz inandığımız her şeyi reddetmesi ve gerçeklerin çok farklı ve belki de çok acımasız olması yüzünden okuyanlar şoka giriyor.

Necromonicon’a ait birkaç dize -geceyarisi, gizli odamda yalniz çalişirken, otururum üç ayakli pirinç sephada, küçük bir ışık insansız yerden düşüncemi aydınlatır. Talihimin boş yere olduğuna inanmıyorum.

-asa ellerimin arasinda , konuşulur branches ortamında, su hareketleniyor, limbe , eteğinden ayağa, bir büyük korku , içten bir ses , farkli bir titreme,
ilahi ışık , kutsal haber artik yanındadır…

190. babında şöyle der

“bu kitap, tanrısallaşmış ruhun, ra’ nın bağrındaki mükemmelleşmesini konu alır ve onu osiris nezninde yüceltir, amenti’ nin efendisi nezninde güçlü kılar ve tanrıların hiyerarşisinde saygıya layık kılar. bu kitap, douat’ ın esrarlı yerlerinin sırlarını açıklar, alt dünyanın sırlarına inisiye olmak için bir rehber görevi görür… bu kitabı okurken sana ve rahip kher-heb’ e yakın olanlardan başka, hiç bir insan varlığının seni görmesine izin verme… içine yıldızlı dokumalar gerilmiş bir odaya kapan. o zaman bu metinlerin, kendi için okunacağı her ölünün ruhu yaşayanlar arasında, parlak gün ışığı içinde dolaşabilecek; tanrılar arasında güçlü olacak… ve tanrılar onu yokladıktan sonra, ölüyü eşitleri olarak tanıyacaklar… gerçekte bu kitap çok gizli ve çok derin bir sırdır”

Papa tarafından yasaklanmış olan ve english museum da saklanan kitap. Döneminde tüm Hristiyan alemine yayılmış ve toplatılmıştır. Alaister Crowley tarafından da okunmuştur.
Basına sızan sayfalar mevcut olduğu söylenmektedir.

Kitap ve Nostradamus

Nostrodamus’un ünlü “Yüzlükler” inin ilk iki dörtlüğünde anlattığı metodunun kaynağı uzmanlara göre Necronomicon’dan alınmış.

Nostradamus’un kehanetlerini yönlendiren 3 temel öge, falcılık, büyü ve astroloji oldu. Musevi kökenli Nostradamus’un babası, büyükbabası ve büyükbabasının babası Kabala uzmanlarıyla iyi ilişkilere sahipti. Ailesinden kahinlik bakımından güçlü bir kalıtımsal miras aldı. İlk kehanetlerini üç ayaklı pirinç bir sehpa üzerindeki su dolu bir kaba bakarak gördü. Bir başka sistemi de ateşe bakmaktı… Yazdığı bir dörtlükte de ilhamın geceyarısı çatıda gezerken geldiğinin altı çizilir. Prof. Dan Clore da kahinin Mısır’ın ölüler kitabı, efsanevi Necronomicon’un şifrelerini çözerek öngörülerde bulunduğunu söyler. Ve astroloji… Erika Cheetham’a göre Nostradamus 4. yüzyılın neo-Eflatuncu astrologu İambicus’un tekniğinden yararlandı.

8. yüzyılda yaşamış cilgin Abdul Alhazrad adlı bir Arap der ki…

“Bu gizli sayfalar babil yapılmadan önce eski inanışa tapan rahiplere aittir, ve kendi dillerinde yazılmıştır, fakat ben kendi ülkemin altin diline çevirdim ki herkes anlasın. ben bu yazıyı artık olmayan ur’un 7 efsanevi şehri bölgesinde dolaşırken karşılaştım, ve tanrılar arasında zamandan önce olan savaşlarını anlatıyordu.ve rahiplerin gördüğü korku ve çirkinlik burada anlatılıyor, ve onların nedenleri, ve onların doğaları, ve özleri, ve çizgilerin sayıları kutsaldı, ve kelimeler kutsaldı, ve şeytani kişiler için en iyi etkilemeydi.ve doğal olarak o kentin büyücüleri bunları parşömentlere, vazolara, veya havaya yazdılar, ve böylece tanrılar verilen sözün kelimelerini hatırlayabilecekler.

Bu kelimelere kulak verin ve hatırlayın! çünkü hatırlamak en önemli ve en etkili büyüdür, geçmişi hatırlayabilen olmak ve gelecek olan şeyleri hatırlayabilen olmak aynıdır.ve bu yazıyı hazır olmayana göstermeyin, çılgınlık yaratır, insanda ve hayvanda….”

 

Son Olarak

Abdul alhazred’in, yıllarca çöllerde aranıp, çok eski günlükleri bulması ve delirmesinden sonra kötü ruhlarla karşılaşmasını, insanların yeryüzüne gelmesinden önce yaşanan azothoth dönemini, ruhlar alemiyle nasıl iletişim kurulacağını ve ölülerin nasıl harekete geçirileceğini anlattığı kitap. içinde formüller ve büyüler bulunan bu kitaptaki büyüleri tecrübe eden herkes ya delirmiş, ya ölene kadar susmuş ya da bilinmeyen varlıklar tarafından öldürülmüştür.

aleister crowley’nin (ünlü büyücü) okumuş olduğu, ayrıca adolf hitlerin ele geçirmeye çalıştığı söylenen kitaptır. bilinen tek kopyası british museum’da korunuyor. sadece imtiyazlı müşterilere, bodrum katında, uzaktan, cam fanus içindeki bazı sayfaları gösterildiği rivayet edilir. Bundan yıllar önce ”Fenomen” adlı bir dergide Ata NİRUN tarafından özel izinle olduğu belirtilen bir kaç sayfasının fotoğrafı yayınlanmıştı. Okuyanların çıldırdığının da altı çizilmişti.

Kayıtlara geçmiş 20 nin üzerinde kitabı okuduktan sonra delirmiş ya da hipnoz halinde kişiler bulunmaktadır!!

(Visited 145 times, 1 visits today)
Admin

Admin

Yorum Yazabilirsiniz

%d blogcu bunu beğendi: