Tarımsal amaçlı kooperatiflerin kredi borçları yapılandırılıyor

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin kredi borçları yapılandırılıyor, OkuGit.Com - Tarih, Güncel, Kadın, Sağlık, Moda Bilgileri Genel Bloğu

Tarım ve Orman Bakanlığı, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin esasları açıklandı.

Tarımsal amaçlı kooperatifler ve ortaklarının borçları, yeniden yaher yıl bir taksit olmak üzere 5 eşit taksitle tahsil edilecek.

31 AĞUSTOS 2020’DEN ÖNCE KULLANDIRILAN KREDİLER

Genelgeye göre, Bakanlık kaynaklarından tarımsal amaçlı kooperatifler veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31 Ağustos 2020’den önce kullandırılan kredilerden 17 Kasım itibarıyla vadesi gelmiş olanlar yeniden yapılandırılacak.

Taksitlendirmeden yararlanmak için 31 Ocak 2021 mesai saati bitimine kadar bağlı olunan Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerine müracaat edilecek. Söz konusu süre uzatılmayacak. İl müdürlüklerine müracaat, kooperatifin ortağı tarafından veya ortaklar adına kooperatif tarafından yapılacak.

yapilandirma 7618 - Tarımsal amaçlı kooperatiflerin kredi borçları yapılandırılıyor

SÖZLEŞMELERİN DÜZENLENECEĞİ ADRES

Taksitlendirme sözleşmeleri https://gencciftci.tarim.gov.tr sistemi üzerinden düzenlenecek. Sözleşmelerin düzenlenme tarihi 30 Haziran 2021’i geçmeyecek şekilde hazırlanacak.

Anaparaya, kredinin ödenmeyen ilk taksit vadesinin başlangıç tarihinden 17 Kasım 2020 tarihine kadar basit usulde yıllık yüzde 3 faiz uygulanacak.

ÖNCESİNDE BORCA KARŞILIK YAPILAN ÖDEMELER İNCELENECEK

Alacağa vadesi geçtikten sonra ödeme yapıldıysa, bu ödemeler düşülecek ve yapılandırmaya esas toplam borç tutarı belirlenecek. Anaparaya ilişkin daha önce tahsil edilmiş faizler, kanun uyarınca yapılan hesaplamada herhangi bir işlem görmeyecek.

Yapılan hesaplamalar sonucunda alacağa ilişkin yapılan ödemeler nedeniyle kooperatif veya ortakların ödemesi gereken tutar bulunmaması halinde ilgililerden herhangi bir ödeme talebinde bulunulmayacak.

Kooperatif ve ortakların kanunun yayımı tarihinden önce yaptığı ödemelerin, tespit edilen borç tutarından fazla olması halinde herhangi bir ret ve iade yapılmayacak.

Daha önceki iki yapılandırma kanunu kapsamında borçlarını yapılandıran ancak bu yapılandırmaları bozulan ortaklar ve kooperatifler bu düzenlemeden de yararlanabilecek.

İLK İKİ TAKSİT 30 KASIM 2022’YE KADAR ÖDENEBİLECEK

İlk taksit ödemesinin vadesi Kasım 2021 olacak. Genelgeyle süresinde ödenmeyen taksitlere ilişkin esaslar da belirlendi. Buna göre, ilk iki taksitinin süresinde ve tam ödenmemesi, birbirini takip eden iki taksitin süresinde ve tam ödenmemesi, son taksitin yasal süresinde ve tam ödenmemesi durumunda yapılandırma hakkı kaybedilecek. İlk iki taksit, gecikme faiziyle birlikte en son 30 Kasım 2022’ye kadar ödenebilecek.

MÜRACAAT EDENLER İÇİN KANUNİ TAKİBAT DURACAK

Kooperatif ve ortaklar hakkında başlatılan kanuni takibatın durdurulması için ilgililerin yapılandırmaya müracaat etmesi gerekecek. Borç nedeniyle menkul ya da gayrimenkullerin icra yoluyla satışının durdurulması, kooperatif veya ortaklarının hesaplarına banka tarafından konulan blokelerin kaldırılması da sözleşmelerin ve taahhütnamenin düzenlenmesine bağlı olacak. Banka tarafından başlatılan icra takibine itiraz edilmesi nedeniyle açılan davalar, davalıların davayı kabul etmeleri suretiyle sonuçlandırılacak.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Admin

Admin

Yorum Yazabilirsiniz

%d blogcu bunu beğendi: