The Most Beatiful Birds En Güzel Kuşlar

The Most Beatiful Birds En Güzel Kuşlar

The Most Beatiful Birds

We will try to introduce you to most beatiful birds photographed.

En Güzel Kuşlar

Sizlere fotoğraflanmış en güzel kuşları tanıtmaya çalışacağız.

 

 

African Fish Eagle 
African Fish Eagle

 

 

Afrika Balık Kartalı

Afrika balık kartalı veya Afrika deniz kartalı, Sahra altı Afrika’da, bol miktarda besin kaynağı olan büyük açık su kütlelerinin bulunduğu her yerde bulunan büyük bir kartal türüdür. Namibya ve Zambiya’nın ulusal kuşudur. Geniş yelpazesinin bir sonucu olarak pek çok dilde bilinir.

African Fish Eagle 

The African fish eagle or African sea eagle is a large species of eagle found in sub-Saharan Africa wherever there are large open bodies of water with abundant food sources. It is the national bird of Namibia and Zambia. Known in many languages ​​as a result of its wide range.

African Sacred Ibis
African Sacred Ibis

 

 

Afrika Kutsal Aynak

Afrika kutsal aynak (Threskiornis aethiopicus), Threskiornithidae ailesinin seyyar bir kuşu olan bir ibis türüdür. Afrika ve Orta Doğu’ya özgüdür. Özellikle Tanrı Thoth ile bağlantılı olduğu Eski Mısırlıların dinindeki rolü ile bilinir; buna rağmen, türler şu anda Mısır’dan çıkarılıyor.

African Sacred Ibis

The African sacred ibis (Threskiornis aethiopicus) is a species of ibis, a wading bird of the family Threskiornithidae. It is native to Africa and the Middle East. It is especially known for its role in the religion of the Ancient Egyptians, where it was linked to the god Thoth; despite this, the species is currently extirpated from Egypt.

albatross
albatross

 

Albatros

Kanatları hariç albatrosların vücutları beyazdır. Pek az gri ve kahverengi olanları vardır. Hayatlarının çoğunu açık denizlerde saatlerce avlanmakla geçirirler. Uzun müddet kanat çırpmadan süzülerek uçabilirler. Kanat uzunluğu 4 metreye ulaşabilir. Kanatlarını sabitleyen özel bir kiriş yapısı (omuz kilidi) sayesinde fazla kas enerjisi harcamadan bunları açık tutmayı başarırlar. En uzun kanat açıklığına sahip olan kuştur.

Albatroslar açık deniz kuşları olup suda uyur ve beslenirler. Ancak yumurtlamak ve kuluçkaya yatmak için karaya çıkarlar. Eşler birbirlerine son derece saygılı ve centilmendir. Saatlerce birbirlerine sevgi gösterilerinde bulunurlar. Dişi albatros senede bir tek beyaz yumurta yumurtlar. Eşler nöbetleşerek kuluçkaya yatarlar. Eşlerden birisi denizde iken diğeri yumurtanın üzerinde bir hafta kadar oturabilir. 80 günlük kuluçka devresinden sonra çıkan yavruyu 8-9 ay sindirilmiş besinleri gagasına kusarak beslerler.

Albatross

 

Albatrosses are very large seabirds in the family Diomedeidae. They range widely in the Southern Ocean and the North Pacific. They are absent from the North Atlantic, although fossil remains show they once occurred there and occasional vagrants are found. Albatrosses are among the largest of flying birds, and species of the genus Diomedea (great albatrosses) have the longest wingspans of any extant birds, reaching up to 3.7 m (12 ft). Albatrosses are usually regarded as falling into four genera, but disagreement exists over the number of species.

Albatrosses are the most efficient travelers of all vertebrates on the planet. They expend very little energy soaring hundreds of miles over the ocean each day using dynamic soaring and slope soaring. They have a tendon in each shoulder locking their wings fully-extended, so once aloft and soaring across a fair breeze they never need to flap their wings. Like some vultures they hunt by smell, sensitive to the odor of carrion and other biological processes.

They feed on squid, fish, and krill by either scavenging, surface seizing, or diving. Albatrosses are colonial, nesting for the most part on remote oceanic islands, often with several species nesting together. Pair bonds between males and females form over several years, with the use of “ritualised dances”, and last for the life of the pair. A breeding season can take over a year from laying to fledging, with a single egg laid in each breeding attempt. A Laysan albatross, named Wisdom, on Midway Island is the oldest-known wild bird in the world; she was first banded in 1956 by Chandler Robbins.

Of the 22 species of albatrosses recognised by the IUCN, all are listed as at some level of concern; three species are critically endangered, five species are endangered, seven species are near threatened, and seven species are vulnerable. Numbers of albatrosses have declined in the past due to harvesting for feathers. Albatrosses are threatened by introduced species, such as rats and feral cats that attack eggs, chicks, and nesting adults; by pollution; by a serious decline in fish stocks in many regions largely due to overfishing; and by longline fishing. Longline fisheries pose the greatest threat, as feeding birds are attracted to the bait, become hooked on the lines, and drown. Identified stakeholders such as governments, conservation organisations, and people in the fishing industry are all working toward reducing this bycatch.

Amazon Royal Flycatcher
Amazon Royal Flycatcher

Amazon Kraliyet Sinekkapan

Amazon kraliyet sinekkapan, zalim sinekkapan ailesinin ötücü bir kuşudur. Kuzey Bolivya, Peru Peru’nun doğusu, Doğu Ekvador, Kolombiya Kolombiya, Venezuela, Guianas ve Kuzey ve Batı Brezilya’daki Amazon havzasının çoğunda orman ve ormanlık alanda bulunur.

Amazon Royal Flycatcher

The royal flycatchers are a genus, Onychorhynchus, of passerine birds in the family Tityridae according to the IOC. Other taxonomic authorities including the AOU, Clements, and the IUCN, include it in Onychorhynchidae. Depending on authority, it includes a single widespread, or four more localized species. The specific epithet of the type species, coronatus, and the common name of all the species in this genus, royal flycatcher, refer to the striking, colourful crest, which is seen displayed very rarely, except after mating, while preening, in courtship as well as being handled.

Anna's Hummingbird
Anna’s Hummingbird

Anna’ nın Sinek Kuşu

Anna’nın sinek kuşu, Trochilidae ailesinin orta boy bir kuş türüdür. Adını Rivoli Düşesi Anna Masséna’dan almıştır. Kuzey Amerika’nın batı kıyı bölgelerine özgüdür. 20. yüzyılın başlarında, Anna’nın sinek kuşları yalnızca kuzey Baja California ve güney Kaliforniya’da yetiştirildi.

Anna’s Hummingbird

Anna’s hummingbird is a medium-sized bird species of the Trochilidae family. It is named after the Duchess of Rivoli, Anna Masséna. It is native to the western coastal regions of North America. In the early 20th century, Anna’s hummingbirds were bred only in northern Baja California and southern California.

Asian Emerald Cuckoo
Asian Emerald Cuckoo

Asya Zümrüt Guguk Kuşu

Asya zümrüt guguk kuşu Cuculidae ailesindeki bir guguk türüdür. Bangladeş, Butan, Kamboçya, Çin, Hindistan, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Tayland ve Vietnam’da bulunur. Doğal yaşam alanları subtropikal veya tropikal nemli ova ormanları ve subtropikal veya tropikal nemli dağ ormanlarıdır.

Asian Emerald Cuckoo

The Asian emerald cuckoo is a species of cuckoo in the Cuculidae family. It is found in Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand and Vietnam. Natural habitats are subtropical or tropical moist lowland forests and subtropical or tropical moist mountain forests.

Asian Golden Weaver
Asian Golden Weaver

Asya Altın Dokumacı

Asya altın dokumacı Ploceidae ailesindeki bir kuş türüdür. Kamboçya, Endonezya, Laos, Myanmar, Tayland ve Vietnam’da bulunur. Doğal yaşam alanları subtropikal veya tropikal mevsimsel olarak ıslak veya sular altındaki ova otlakları, bataklıklar ve ekilebilir arazidir. Habitat kaybı nedeniyle tehdit altındadır.

Asian Golden Weaver

The Asian gold weaver is a bird in the Ploceidae family. It is found in Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand, and Vietnam. Natural habitats are subtropical or tropical seasonally wet or flooded lowland grasslands, swamps and arable land. It is threatened by habitat loss.

Australian Lady Gouldian Finch
Australian Lady Gouldian Finch

Avustralya Lady Gouldian İspinozu

Lady Gouldian ispinozu, Gould’un ispinozu veya gökkuşağı ispinozu olarak da bilinen Gouldian ispinozu, Avustralya’ya özgü renkli bir ötücü kuştur.

Australian Lady Gouldian Finch

The Gouldian finch, also known as the Lady Gouldian finch, Gould’s finch or rainbow finch, is a colorful songbird native to Australia.

Australian Pink Robin
Australian Pink Robin

Avustralya Pembe Robin

Pembe robin, güneydoğu Avustralya’ya özgü küçük bir ötücü kuştur. Doğal yaşam alanları Avustralya’nın en güneyindeki serin ılıman ormanlardır. Petroicidae ailesinin birçok parlak renkli robeni gibi, cinsel olarak dimorfiktir.

Australian Pink Robin

The pink robin is a small songbird native to southeastern Australia. Their natural habitat is cool temperate forests in the southernmost part of Australia. Like many brightly colored robins of the Petroicidae family, it is sexually dimorphic.

Banded Woodpecker
Banded Woodpecker
Bantlı Ağaçkakan
Bantlı Ağaçkakan veya Bantlı Kırmızı Ağaçkakan, Picidae familyasındaki bir kuş türüdür. Brunei, Endonezya, Malezya, Myanmar, Singapur ve Tayland’da bulunur. Doğal yaşam alanları subtropikal veya tropikal nemli ova ormanları ve subtropikal veya tropikal mangrov ormanlarıdır.
Banded Woodpecker

The Banded Woodpecker or Banded Red Woodpecker is a bird in the Picidae family. It is found in Brunei, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, and Thailand. Natural habitats are subtropical or tropical moist lowland forests and subtropical or tropical mangrove forests.

Bee Eater
Bee Eater

Arı Kuşu

Arı yiyiciler, Meropidae familyasından ötücü olmayan, üç cins ve yirmi yedi tür içeren bir grup kuştur. Türlerin çoğu Afrika ve Asya’da bulunurken, birkaçı da Güney Avrupa, Avustralya ve Yeni Gine’de bulunmaktadır.

Bee Eater

The beeeaters are a group of non-passerine birds in the family Meropidae, containing three genera and twenty-seven species. Most species are found in Africa and Asia, with a few in southern Europe, Australia, and New Guinea.

Bee Hummingbird
Bee Hummingbird

Arı Sinek Kuşu

Arı sinek kuşu, en küçük kolibri türüdür. Aynı zamanda dünyanın en küçük kuş türüdür.

Bee Hummingbird

The bee hummingbird is the smallest species of colibri. It is also the smallest bird species in the world.

Bird Fairy Pitta
Bird Fairy Pitta
Peri Pitta Kuşu
Peri pide, solucan, örümcek, böcek, sümüklü böcek ve salyangozlarla beslenen küçük ve parlak renkli bir ötücü kuştur.
Bird Fairy Pitta
Fairy pitta is a small and brightly colored songbird that feeds on worms, spiders, bugs, slugs and snails.
Black Breasted Weaver
Black Breasted Weaver
Kara Gerdanlı Dokumacı
Bengal dokumacı veya kara gerdanlı dokumacı olarak da bilinen kara göğüslü dokumacı, Hint yarımadasının kuzey nehir düzlüklerinde yaşayan bir dokumacıdır.
Black Breasted Weaver
The black-breasted weaver, also known as the Bengal weaver or black-throated weaver, is a weaver living in the northern river plains of the Indian subcontinent.
Black Chinned Mountain Tanager
Black Chinned Mountain Tanager

Kara Çeneli Dağ Tanager

Kara çeneli dağ tanager, Thraupidae familyasındaki bir kuş türüdür. Kolombiya ve Ekvator’da bulunur. Doğal yaşam alanı subtropikal veya tropikal nemli montan ormanlarıdır.

Black Chinned Mountain Tanager

The black-jawed mountain tanager is a bird species in the Thraupidae family. It is found in Colombia and Ecuador. Its natural habitat is subtropical or tropical moist montane forests.

Black Kite
Black Kite

Kara Çaylak

Kara çaylak, atmacagiller familyasından orta büyüklükte bir çaylak türü.

Black Kite

The Black Rookie is a medium-sized rookie from the hazel family.

Black-And-Yellow Broadbill
Black-And-Yellow Broadbill

Siyah-Sarı Kılıç

Siyah-sarı kılıç, Eurylaimidae familyasındaki bir kuş türüdür. Brunei, Endonezya, Malezya, Myanmar, Singapur ve Tayland’da bulunur. Doğal yaşam alanları subtropikal veya tropikal nemli ova ormanı ve subtropikal veya tropikal nemli montan ormanıdır. Habitat kaybı nedeniyle tehdit altındadır.

Black-And-Yellow Broadbill

The black-yellow sword is a bird species in the Eurylaimidae family. It is found in Brunei, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, and Thailand. Natural habitats are subtropical or tropical moist lowland forest and subtropical or tropical moist montan forest. It is threatened by habitat loss.

Black-Capped Lory
Black-Capped Lory

Karabaş Lori

Karabaş lori, papağangiller familyasından bir papağan türüdür. Cava Adası’ndan Yeni Gine’ye uzanan bir yaşam alanına sahiptir.

Black-Capped Lory

Black-headed lorikeet is a parrot species from the parrot family. It has a habitat stretching from Cava Island to New Guinea.

Blue Quail
Blue Quail
Mavi Bıldırcın
Mavi bıldırcın, 1851’de Jules Verreaux ve Édouard Verreaux tarafından Coturnix adansonii olarak tanımlandı. Adını Fransız doğa bilimci Michel Adanson’dan almıştır. IOC Dünya Kuş Listesi, onu Excalfactoria cinsine yerleştirirken, Dünya Kuşları El Kitabı bunu Synoicus’a yerleştirir. Bazen kral bıldırcınının bir alt türü olarak kabul edilen tür, monotipiktir.
Blue Quail

Blue quail was described as Coturnix adansonii by Jules Verreaux and Édouard Verreaux in 1851. It is named after the French naturalist Michel Adanson. The IOC World Bird List places it in the genus Excalfactoria, while the World Birds Manual places it in Synoicus. Sometimes considered a subspecies of the king quail, the species is monotypic.

Blue-Tailed Bee-Eater
Blue-Tailed Bee-Eater

Mavi Kuyruklu Arı Kuşu

Mavi kuyruklu arı kuşugiller arı kuşugiller Meropidae’de yakındaki bir ötücü kuştur. Birçok popülasyonun güçlü bir şekilde göç ettiği Güney ve Güneydoğu Asya’da yaygın olarak dağıtılmaktadır ve mevsimsel olarak birçok bölgede mevsimsel olarak görülmektedir, ancak aralıklı küçük kıyılarda, çoğunlukla nehir vadilerinde bulunur.

Blue-Tailed Bee-Eater

The blue-tailed bee-eater is a nearby songbird in the Meropidae. It is widely distributed in South and Southeast Asia, where many populations migrate strongly, and occurs seasonally in many regions, but is found on intermittent small coasts, mostly in river valleys.

Cacatua Azules
Cacatua Azules

Mavi Kakadu

Mavi gözlü kakadu, ayırt edici mavi gözlere sahip bir kakadu türü. Diğer tüm kakadular gibi zygodactyl ayak yapısına sahip ve kuvvetli bir gagaya sahiptirler. Kendilerine oldukça benzeyen diğer kakadu türlerinden dikkat çekici gözleri sayesinde ayrılabilir.

Cacatua Azules

The blue-eyed cockatoo is a species of cockatoo with distinctive blue eyes. Like all other cockatoos, they have a zygodactyl foot structure and a strong beak. It can be distinguished from other cockatoo species that are quite similar to them, thanks to its striking eyes.

Centropus
Centropus

Kömür

Kömür, guguk ailesindeki yaklaşık 30 kuş türünden biridir. Hepsi Centropodinae alt ailesine ve Centropus cinsine aittir. Pek çok Eski Dünya gugukunun aksine, kömürler kuluçka paraziti değildir, ancak kendi üreme özellikleri vardır: cinsin tüm üyeleri (değişen derecelerde) cinsiyet rolünü tersine çevirir, böylece daha küçük erkek ebeveyn bakımının çoğunu sağlar. En az bir kömür türü olan siyah kömür, poliandrözdür. Bazı türlerde (Centropus phasianinus) erkek, kuluçka ve ebeveyn bakımına daha fazla yatırım yapar. DNA kanıtı, Centropodidae olarak aile statüsüne yükseltilmeleri gerektiğini gösterdi.

Centropus

A coucal is one of about 30 species of birds in the cuckoo family. All of them belong in the subfamily Centropodinae and the genus Centropus. Unlike many Old World cuckoos, coucals are not brood parasites, though they do have their own reproductive peculiarity: all members of the genus are (to varying degrees) sex-role reversed, so that the smaller male provides most of the parental care. At least one coucal species, the black coucal, is polyandrous. Some species (Centropus phasianinus) have the male investing more in incubation and parental care. DNA evidence has indicated that they should be raised to family status, as Centropodidae.

Chattering Lory
Chattering Lory

Geveze Lori

Geveze lori, papağangiller familyasından Endonezya’ya özgü bir papağan türüdür. Kuzey Maluku’nun ormanlarında yaşar. Endemik bir türdür.

Chattering Lory

The chattering lori is a parrot species native to Indonesia in the parrot family. It lives in the forests of Northern Maluku. It is an endemic species.

Common Merganser
Common Merganser

Büyük Tarakdiş

Büyük tarakdiş, ördekgiller familyasından iri bir ördek türü. Avrupa, kuzey Asya ve kuzey Amerika’da yayılış gösterirler. Genellikle göl kenarları ev akasularda yerleşirler. Yuvalarını ağaç deliklerine yaparalar.

Common Merganser

The big comb tooth is a large duck species from the duckweed family. They are distributed in Europe, northern Asia and north America. They usually settle in lakeside house acacids. They make their nests in tree holes.

Crested Bunting
Crested Bunting

Tepeli Kiraz Kuşu

Tepeli kiraz kuşu, kiraz kuşugiller ailesi içinde yer alan, Güney ve Güneydoğu Asya’da yaşayan bir kuş türüdür. Monotipik cins olarak kabul edilen bu tür, bazı taksonomistler tarafından Emberiza cinsinden sayılır.

Crested Bunting

The crested bunting is a bird that lives in South and Southeast Asia within the bunting family. Considered monotypic genus, this species is counted by some taxonomists in the genus Emberiza.

Crested Honey Buzzard
Crested Honey Buzzard

Tepeli Arı Şahini

Tepeli arı şahini, atmacagiller familyasından bir çaylak türü. Kartallar, çaylaklar ve tavşan tazıları gibi gündüzcül bir kuştur. Adına rağmen şahinlerle değil, çaylaklarla akrabadır. “Doğu arı şahini” olarak da bilinir. Adına rağmen şahinlerle değil, çaylaklarla akrabadır.

Crested Honey Buzzard

The crested bee hawk is a rookie species from the hawks family. It is a daytime bird like eagles, kites and hare hounds. Despite its name, it is related to rookies, not hawks. It is also known as the “eastern bee hawk”. Despite its name, it is related to rookies, not hawks.

Crimson Sunbird
Crimson Sunbird

Kızıl Aykuşu

Kızıl aykuşu, özellikle yavruları beslerken böcekleri de almasına rağmen, büyük ölçüde nektarla beslenen, ayçiçeği ailesinden bir kuş türüdür. Kısa kanatları üzerinde uçuş hızlı ve doğrudandır. Çoğu tür, bir sinek kuşu gibi havada süzülerek nektar alabilir, ancak genellikle çoğu zaman beslemek için tünemiş olur.

Crimson Sunbird

The red moose is a bird from the sunflower family that feeds largely on nectar, although it also takes insects especially when feeding the young. Flight on its short wings is fast and direct. Most species can get nectar by soaring through the air like a hummingbird, but they are usually perched to feed most of the time.

Crimson-Winged Woodpecker
Crimson-Winged Woodpecker

Kızıl-Kanatlı Ağaçkakan

The crimson-crested woodpecker (Campephilus melanoleucos) is a very large woodpecker which is a resident breeding bird from Panama south to northern border regions of Argentina, and on Trinidad.

Crimson-Winged Woodpecker

Kızıl tepeli ağaçkakan (Campephilus melanoleucos), Panama’nın güneyinden Arjantin’in kuzey sınır bölgelerine ve Trinidad’da yerleşik bir üreme kuşu olan çok büyük bir ağaçkakan.

Cute Pukeko
Cute Pukeko

Sevimli Pukeko

Evcil hayvan olarak yetiştirilen türlerden biridir.

Cute Pukeko

It is one of the species that is bred as a pet.

Eagle Owl
Eagle Owl

Kartal Baykuş

En iri baykuş türüdür.

Eagle Owl

It is the largest type of owl.

Far Eastern Curlew
Far Eastern Curlew

Uzak Doğu Çulluğu

Uzak Doğu çulluğu, görünüşte uzun gagalı çulluğa en çok benzeyen, ancak biraz daha büyük olan büyük bir kıyı kuşu. Çoğunlukla kahverengidir, sade, desensiz kahverengi altlığı ile diğer curlews’tan farklıdır.

Far Eastern Curlew

The Far Eastern Woodcock is a large shorebird that is most similar in appearance to the long-billed snipe, but is slightly larger. It is mostly brown, different from other curlews with its plain, unpatterned brown base.

 

Mehmet BARIN

Mehmet BARIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir